Vergoedingen hoortoestellen 2021

Geen eigen bijdrage voor kinderen
Goed nieuws voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die een hoortoestel nodig hebben: er hoeft er vanaf 1 januari 2016 geen eigen bijdrage van 25% meer betaald te worden bij de aanschaf van een hoortoestel. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid bepaald na overleg in de Tweede Kamer. De financiële drempel van de eigen bijdrage bij aanschaf van een hoortoestel voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt daarmee weggenomen.

Vergoedingssysteem
Sinds 1 januari 2013 is in de zorgverzekeringswet het vergoedingssysteem voor hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen veranderd. In het nieuwe vergoedingssysteem wordt een hoortoestel voorgeschreven volgens het protocol Hoorzorg dat is vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland.

Vaste eigen bijdrage van 25%
Als u een hoortoestel kiest uit de functiecategorie die voor u is vastgesteld door de audicien, betalen volwassenen een vaste eigen bijdrage van 25% van het bedrag dat door uw verzekeraar is bepaald. Wij kunnen u informeren over de hoogte van dit bedrag. Dit is namelijk per zorgverzekeraar verschillend.

Verminderd horen
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u een gehoorverlies van minimaal 35 decibel (dB) hebben aan tenminste één oor.

Heeft u vragen over het vergoedingssysteem?
Wij geven hieronder antwoord op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, loopt u dan gerust eens bij ons binnen om de vergoedingsmogelijkheden voor uw persoonlijke situatie inzichtelijk te krijgen.

Waarom is het vergoedingssysteem gewijzigd?
De verandering in de vergoeding van hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen is het gevolg van een verandering in de vergoeding van alle hulpmiddelen in de zorg. Deze verandering is al begonnen in 2005, auditieve zorg is de laatste zorgsoort die nu overgaat naar het systeem van functiegericht voorschrijven. Zorgverzekeraars hebben hierbij bepaald dat een klant niet meer zelf een hoortoestel kiest maar dat aan de hand van een protocol wordt vastgesteld welke categorie van hoortoestellen volgens hen het meest passend is voor uw zorgvraag.

Hoe werkt het functiegericht voorschrijven?
Als u het idee heeft dat u minder goed hoort of u heeft al één of twee hoortoestellen maar deze voldoen niet meer voor u, dan kunt u bij een van onze audiciens een afspraak maken. U doorloopt vervolgens een aantal stappen, waarna de audicien samen met u de keuze van het hoortoestel bepaalt. Het uitgangspunt van zorgverzekeraars is dat het hoortoestel moet aansluiten op uw zorgvraag, niet meer en niet minder. Ofwel een eenvoudige oplossing waar het kan, een complexe oplossing waar het nodig is. Maar de inhoud van de oplossing en dus merk en type hoortoestel kan per verzekeraar verschillen. Onze audicien informeert u hier graag over.

Heb ik nog keuzevrijheid?
Bij vergoeding door zorgverzekeraars is uw keuze beperkt tot een aantal hoortoestellen per categorie. Afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent is het mogelijk om een toestel uit een andere (duurdere) categorie te kiezen en zelf het verschil bij te betalen. U heeft dus keuze, maar niet altijd volledige keuzevrijheid.

Zelf kopen = zelf bepalen
Uiteraard heeft u volledige keuzevrijheid en bent u niet gehouden aan een categorie indien u uw hoortoestel zelf aanschaft. U kunt dan volledig zelf uw merk en type hoortoestel kiezen. Onze audicien zal dan samen met u een hoortoestel selecteren en u informeren over de kosten hiervan. In een aantal gevallen kunt u de nota alsnog indienen bij uw zorgverzekeraar en verzoeken om vergoeding. Of uw zorgverzekeraar de kosten of een gedeelte van de kosten vergoed, hangt af van de polisvoorwaarden. Tevens zijn de kosten van hulpmiddelen, waaronder hoortoestellen, ook onder bepaalde voorwaarden in 2021 fiscaal aftrekbaar. Hierdoor is het soms aantrekkelijker om gebruik te maken van de fiscale regeling in combinatie met absolute keuzevrijheid.

Hoe komt de keuze tot stand?
Zorgverzekeraars hebben een protocol ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat de hoortoestelselectie op objectieve en onafhankelijke wijze tot stand komt. Het protocol schrijft voor dat er naast een audiometrische test een aantal aspecten van de gehoorbeperking in kaart moeten worden gebracht. Deze aspecten worden in kaart gebracht met behulp van een vragenlijst.

Wat is de Amsterdamse Vragenlijst?
Eén van de onderdelen van het protocol waarmee audiciens nu moeten werken, is een vragenlijst. Deze vragenlijst, ook wel de Amsterdamse Vragenlijst of AVL genoemd, geeft inzicht in de “hoorproblemen”.Vragen die in de Amsterdamse Vragenlijst zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld: Kunt u het geluid van verschillende muziekinstrumenten onderscheiden? Kunt u een tv-presentator alleen aan zijn stem herkennen? Hoort u het wanneer iemand van achteren naar u toe komt lopen?

Wat wordt bedoeld met de vijf categorieën?
Er is een breed scala aan hoortoestellen beschikbaar. Al deze hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf functionele categorieën. Aan de hand van uw audiogrammen en de uitkomst van de door u ingevulde vragenlijst, weet de audicien in welke categorie u valt. Samen met de audicien gaat u nu op zoek naar het hoortoestel binnen deze categorie dat het beste bij u past.

Wat moet ik zelf betalen?
Hoortoestellen worden in 2021 door de zorgverzekeraars voor volwassenen voor 75% vergoed. Zelf betaalt u dus 25% van de prijs van het hoortoestel. Voor kinderen geldt deze eigen bijdrage van 25% niet en is de vergoeding 100%.

Dit geldt alleen voor hoortoestellen uit de voor u vastgestelde categorie. Soms is een extra vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Dit kunt u terugvinden in uw polis.

Hoe zit het met mijn eigen risico?
Het verplichte eigen risico bedraagt in 2021 € 385,-. Dit eigen risico wordt besteed voor verschillende zorgkosten, waaronder de aanschaf van hoortoestellen. Dit betekent dat het eigen risico dus bovenop de eigen bijdrage van 25% komt. Daarom is het dus goed om uit te rekenen wat voor u het meest aantrekkelijk is. Een hoortoestel met vergoeding van uw zorgverzekeraar of het zelf aanschaffen van een hoortoestel waarbij u vrij bent in uw toestelkeuze en eventueel een beroep kunt op een fiscale regeling.

Moet ik slechthorend zijn aan beide oren voor vergoeding?
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een hoortoestel, moet er een bepaald minimaal gehoorverlies zijn. De drempel voor vergoeding ligt op een gehoorverlies van 35 dB. U komt al voor vergoeding in aanmerking wanneer u aan één oor dit gehoorverlies heeft.

Krijg ik andere hoorhulpmiddelen nog vergoed?
Hoorhulpmiddelen anders dan een hoortoestel, worden volgens de nieuwe regeling voor 100% vergoed en in eigendom of in bruikleen verstrekt.

Wanneer krijg ik van mijn zorgverzekeraar een ander hoortoestel?
Voorheen was het zo dat u als slechthorende na 5, 6 of 7 jaar recht had op het vastgestelde maximale vergoedingsbedrag voor een nieuw hoortoestel. Deze termijnvoorwaarde is in de nieuwe situatie komen te vervallen. U heeft altijd recht op een adequaat hoortoestel, dat passend is bij uw gehoorverlies. Als uw gehoor bijvoorbeeld vermindert of uw functioneringseisen drastisch veranderen, kan het zijn dat het hoortoestel dat u heeft niet meer voldoet en u dus recht heeft op een ander hoortoestel dat is afgestemd op uw veranderde situatie.

Zorgverzekeraars

Kan ik via het UWV nog een aanvullende vergoeding krijgen?
Het UWV verstrekt geen (aanvullende) vergoedingen meer voor hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen uitvoeren. Of u in aanmerking komt voor een aanvullende vergoeding, wordt bepaald door het nieuwe protocol. Als dat inderdaad het geval is, loopt de vergoeding via de zorgverzekeraar. Een apart traject via het UWV is dus niet meer nodig.

Met welke zorgverzekeraars heeft Wim Betzel Oog & Oor contracten?
HoorProfs heeft een samenwerking met alle verzekeraars. Onze audiciens kunnen u hierover informeren.

Loopt u eens bij ons binnen en laat u geheel vrijblijvend adviseren door onze vakmensen.

U kunt ook via deze link de site  van Zorgwijzer raadplegen.

Maak nu een afspraak

Maak nu een afspraak met een van onze audiciens en laat u geheel vrijblijvend adviseren
Scroll Up

Uw bericht is succesvol verstuurd.

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.